Hem

Öppet för försäljning sommaren 2020


Lafvasgårdens Samlarmuseum var öppet på somrarna från 2001 till och med 2016. Det hade samlingar av gamla saker i en genuin Dalamiljö, allt från adventskalendrar till smedjeredskap. Släktgården, som har anor från 1700-talet, ligger på Sollerön. Nu har gården öppet för försäljning tisdag-lördag under perioden 30/6-1/8 2020, med flera försäljare på plats.

»   Curabitur 

»   Curabitur